Laatste afgelopen Evenementen

SMs Familiedag

https://www.hetgroenebos.nl

De uitnodiging volgt t.z.t.

Online informatiedag 2021

Online

Webinar/trainingsdag voor professionals die werken met mensen met SMs, ouders, familie en andere belangstellenden. Het onderwerp betreft een onderdeel van het "taartmodel" uit het SMs Begeleidingsmodel, deze keer wordt "Sensorische Informatieverwerking" behandeld. Van 12.30-14u zijn er online praatgroepen voor ouders/verzorgers/begeleiders op leeftijd van het kind dat zij vertegenwoordigen. Opgave via info@smithmagenis.nl